معرفی مختصر شرکت

شرکت صبا رفاه  با تجربه و سابقه چندین ساله خود در امر خدمات تخفیفی و تخفیف درمانی بر آن هست تا برای رفاه حال مشتریان و در راستای کاهش هزینه های درمان واقعی اقدامی نو خلق نماید تا مشتریان عزیز با تهیه دفترچه و کارت های عضویت تخفیفات ارائه شده این شرکت در رشته های مختلف پزشکی بهره مند گردند.الصحه افضل النعم ؛ سلامتی بهترین نعمت است.  امام علی (ع)