اجرای طرح حکیم در تبریز

اجرای طرح حکیم در تبریز
با افتخار شرکت صبا رفاه با موفقیت طرح دفترچه تخفیف درمانی حکیم را در تبریز اجرا کرد.
منبع خبر:
تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳