اجرای طرح حکیم

اجرای طرح حکیم
طرح حکیم با همت و پشتکار ستودنی پرسنل شرکت صبا رفاه آذران در اردبیل شهر زیبایی ها با موفقیت اجرا گردید.
منبع خبر:
تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰